•  
 •  

Dane firmy

 • SKD-Inżynieria Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
 • adres:
   
  ul.Zaporoska 4/2,
  30-389 Kraków, Polska
  Tel: +48-12-333 77 81
  E-mail: biuro@skd-inzynieria.pl
   
  NIP: 676-24-64-764
  REGON: 122863525
  KRS: 461778
  organ rej.:
   
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS

  Suma komandytowa: 50.000 PLN - opłacona z wkładów w całości

  Dane Komplementariusza

 • SKD-Inżynieria Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • adres:
   
  ul.Zaporoska 4/2,
  30-389 Kraków, Polska
   
  NIP: 676-24-56-813
  REGON: 122599212
  KRS: 424563
  organ rej.:
   
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS
  Prezes Zarządu: Piotr Dargacz

  Kapitał zakładowy: 51.000 PLN - opłacony w całości

  Prawa autorskie

  Niniejsze wystąpienie internetowe chronione jest prawem autorskim. Wykorzystanie, powielanie, drukowanie, publikacja itp. zamieszczonych tu treści w całości lub w części wymaga zgody autora.

  Dołożono wszelkich starań by zamieszczone tu treści (np. zdjęcia) nie naruszały praw (autorskich, osobistych, moralnych itp.) osób trzecich. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek naruszenia powyższych praw, prosi się o kontakt z autorem strony.

  Mimo starannej kontroli, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści zewnętrznych linków. Za treści tych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.